1. Premisli, kako bi zgolj z uporabo osmih osmic in znaka za seštevanje dobil število 1000!

2. Ugotovi, katero število stoji namesto vprašaja.

8   6  10  4 

6   6   6   6

7   6   8   ?

3. Če tri pozitivna cela števila seštejemo, dobimo enak rezultat, kot če jih med seboj pomnožimo. Katera števila so to?

4. S števkami 2, 3, 4 in 5 ter simboloma + in = tvori veljavno enačbo. Vsakega izmed naštetih simbolov moraš uporabiti natanko enkrat.

5. Predpostavimo, da ima Luna obliko krogle z radijem 1737 km. Okoli nje napnemo tanko vrv, kot da bi želeli izmeriti njen obseg. Nato vrv podaljšamo za 1 m in jo ponovno napnemo. Kaj meniš, kolikšen je odmik vrvi od Lunine površine?

Kaj pa če bi enako storili na Zemlji z radijem 6371 km? Kolikšen bi bil odmik vrvi v tem primeru?

6. Z vrha 55,8 m visokega poševnega stolpa v Pisi spustimo kroglo z maso 1 kg. Čez koliko časa bo padla na tla, če zračni upor zanemarimo?

 

Koliko časa bi krogla padala v primeru, da bi bila njena masa dvakrat večja? :)

7. PALINDROMNO ŠTEVILO je število, za katerega velja, da se naprej in nazaj zapiše enako (npr. 9, 232, 5273725 ...). Recimo, da si izberemo poljubno naravno število od 1 do 100 in mu prištejemo število, ki ga dobimo tako, da zapišemo njegove števke v obratnem vrstnem redu. 

Primer:  52 + 25 = 77

               37 + 73 = 110

Opazimo, da je vsota števil v prvem primeru palindromno število, v drugem primeru pa ne. Premisli, koliko naravnih števil od 1 do 100 ima tako lastnost! 

8. Ana, Mia, Tim in Žan so se odpravili po kostanj. Ana je nabrala trikrat več kostanja kot Tim, Žan je nabral pol kilograma kostanja manj kot Ana, Mia pa polovico Anine bere. Koliko je nabral vsak izmed njih, če veš, da so vsi skupaj nabrali (še dovoljenih) 8 kilogramov?

VEČ UGANK SLEDI...