INŠTRUKCIJE MATEMATIKE

Nobene znanosti ne moremo obvladati brez matematike.                                                                                          (Bacon)

Nikakor ne moremo mimo dejstva, da je MATEMATIKA izjemno pomembna. Je naravoslovna veda, ki jo med drugim označujejo tudi kot kraljico vseh znanosti.

Za vsakega izmed nas velja, da se na nekaterih področjih znajdemo bolje kot na drugih. Medtem ko so nekateri otroci pravi mali matematični geniji, pa se mnogi učenci s težavami pri tem predmetu srečajo že v začetnih razredih osnovne šole. Če se zatakne že pri osnovnih računskih operacijah, obstaja velika verjetnost, da bodo težko sledili učnemu načrtu, ko bodo matematični pojmi postajali vse abstraktnejši. Izjemno pomembno je, da takim otrokom nudimo vso potrebno pomoč, jim snov razložimo na razumljiv način, predvsem pa poskrbimo, da njihov odnos do matematike ne bo negativen. Dobra podlaga je osnova za nadaljnje uspehe!

Kliknite na želeno stopnjo izobraževanja in preverite zahtevano znanje, si pomagajte z rešenimi primeri, natisnite formule ali pa rešite učne liste in se tako dobro pripravite na preizkus znanja.