INŠTRUKCIJE FIZIKE

Kakor v življenju se tudi v znanosti sreča rada nasmehne pogumnim.                                                                                                                              (L. de Broglie)

FIZIKA je predmet, s katerim se učenci prvič srečajo v osmem razredu osnovne šole. Seznanijo se s preprostimi fizikalnimi pojavi in dobijo vpogled v to temeljno naravoslovno znanost. Učenje fizike je lahko izjemno zanimivo, saj ga lahko popestrimo z raznoraznimi eksperimenti in primeri iz vsakdanjega življenja. Učencem se na ta način vzbudi želja po razumevanju sveta, ki jih obdaja in strast do odkrivanja novih področij.

FIZIKA v srednjih šolah je nadaljevanje in nadgrajevanje že osvojenega znanja. Dijaki dobijo bolj celovit in poglobljen vpogled v posamezna poglavja.

Na tem mestu bodo kmalu objavljene posamezne naloge z različnih fizikalnih področij. Seznam se bo sproti dopolnjeval. Če imate kakšno vprašanje oz. si želite, da objavimo vašo nalogo, nam pišite.

GIBANJE

Obravnavani pojmi: enakomerno gibanje, neenakomerno gibanje (pospešek, pojemek), prosti pad, navpični met, vodoravni met, kroženje

GIBALNA KOLIČINA

Gibalna količina je zmnožek mase in hitroti telesa. Pojem gibalne količine je potreben le v primeru, da opazujemo sistem več teles.

ENERGIJA

Kinetična energija, potencialna energija, prožnostna energija

Please reload