Kliknite na želeno stopnjo izobraževanja in preverite zahtevano znanje, si pomagajte z rešenimi primeri, natisnite formule ali pa rešite učne liste in se tako dobro pripravite na preizkus znanja.

OSNOVNE ŠOLE

SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE

FAKULTETE

Na tem mestu bodo kmalu objavljene posamezne naloge z različnih matematičnih področij. Seznam se bo sproti dopolnjeval. Če imate kakšno vprašanje oz. si želite, da objavimo vašo nalogo, nam pišite.

LINEARNA FUNKCIJA

Linearna funkcija je realna funkcija, ki jo zapišemo v obliki f(x) = kx + n. Grafično jo predstavimo s premico.

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

Če želimo koreniti negativna števila, v množici realnih števil ne dobimo rešitve. Zato uvedemo ti. množico kompleksnih števil, kjer je to mogoče. Kompleksna števila so oblike x + iy, kjer x predstavlja realni del, y pa imaginarni del števila.  Imaginarna enota i je število, katerega kvadrat je enak -1.

ZAPOREDJA

Zaporedje realnih števil je definirano kot preslikava iz množice naravnih števil v množico realnih števil, ki naravno število n preslika v realno število an oz. n-ti člen zaporedja.

Please reload

INŠTRUKCIJE 5U

031 553 747
instrukcije5u@gmail.com

© 2020 INŠTRUKCIJE 5U