MATEMATIKA V SREDNJIH ŠOLAH IN GIMNAZIJAH

LINEARNA FUNKCIJA

KOMPLEKSNA ŠTEVILA

3. LETNIK